Julia van der Valk
02/21/2024
1 min

PIP #020 Impact maken met de CSRD (Julia van der Valk)

02/21/2024
1 min

Deze week mochten wij Julia van der Valk uitnodigen in onze studio! Julia is binnen haar werk vooral bezig met alles op gebied van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kort samengevat is dit een Europese regelgeving die zegt dat alle bedrijven van een bepaalde omvang moeten gaan uitzoeken wat hun maatschappelijke impact is, maar daarnaast ook uit moeten zoeken wat de impact is van maatschappelijke ontwikkelingen en milieuontwikkelingen op hun eigen bedrijf. Vervolgens moeten de bedrijven over de onderwerpen die ‘materieel’ zijn voor hun, extern communiceren door middel van een (MVO) rapportage

De grote winst van de CSRD is het feit dat er ieder jaar zal moeten worden gerapporteerd en dat het verslag en het traject wat daaraan vooraf is gegaan wordt gecheckt door een externe account. Net als dat gebeurt bij een financieel jaarrapport. De jaarlijkse frequentie zorgt er volgens Julia echt voor dat bedrijven in beweging gaan komen. Dan hebben we het echt over impact maken!


Het is heel belangrijk dat bedrijven op een kritische manier naar zichzelf gaan kijken. We hebben het nu nog over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar over 5 jaar bestaat die term niet meer. Dan is het gewoon ondernemen! - Julia van der Valk


Dubbele Materialiteit

Dubbele materialiteit is een term die veel voorkomt binnen het CSRD-verhaal. Het staat eigenlijk voor de focuspunten die je terug laat komen in je verslaglegging. Dit gaat vooral in op de kernthema’s van een bedrijf en wat voor hun belangrijke aspecten zijn binnen de bedrijfsvoering. Bij bouwbedrijven betekent materieel bijvoorbeeld het bouwmateriaal, de bouwplaats, en de veiligheid van medewerkers. Terwijl bij Douwe Egberts de koffie in het apparaat heel materieel is.


Reacties
Categorieën